Giới thiệu chung về UBND xã Quang Trung

Tin tức sự kiện

Giới thiệu chung về UBND xã Quang TrungGiới thiệu chung về UBND xã Quang Trung
Giới thiệu chung về Đảng ủy xã Quang TrungGiới thiệu chung về Đảng ủy xã Quang Trung
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị:Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị:
THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN XÃ QUANG TRUNG GIAI ĐOẠN 2000 -...THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN XÃ QUANG TRUNG GIAI ĐOẠN 2000 - 2017
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2015-...PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2015- 2020:
Giới thiệu về UBND xã Quang TrungGiới thiệu về UBND xã Quang Trung
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA XÃ QUANG TRUNGKHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA XÃ QUANG TRUNG

Tin kinh tế - CHính trị

Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND Thị xã làm kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Quang Trung

Vừa qua, đoàn công tác của Thị xã do đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND Thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Quang Trung. Cùng đi có đại diện các phòng, ban liên quan.

Tin văn hóa - xã hội

Công tác xây dựng đảng

An ninh quốc phòng