Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND Thị xã làm kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Quang Trung

Ngày 28/02/2018 09:47:22

Vừa qua, đoàn công tác của Thị xã do đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND Thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Quang Trung. Cùng đi có đại diện các phòng, ban liên quan.