KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA XÃ:

1. Điều kiện tự nhiên:

* Vị trí địa lý:

Xã Quang Trung là một xã nông nghiệp được thành lập năm 1980 theo Quyết định 276 ngày 29/8/1980 của Hội đồng Chính phủ nằm ở Phía Nam Thị xã Bỉm Sơn. dân số: 4.989 người. Phía Đông giáp: Xã Hà Lan và Xã Hà Vân - Huyện Hà Trung. Phía Tây giáp: Trung Đoàn 64 và Xã Hà Bắc - Huyện Hà Trung. Phía Nam giáp: Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung. Phía Bắc giáp: Phường Phú Sơn, Phường Ngọc Trạo và Phường Lam Sơn.

* diện tích tự nhiên: 708,65 ha.

* Dân số: 4.989 người.

* Đặc điểm địa hình:

Quang Trung có tuyến quốc lộ 1A, đường Quốc lộ 217B và các trục xã khác kết nối với các vùng lân cận. Vị trí đó đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong nền kinh tế hàng hoá.

Địa hình, địa mạo của xã có độ nghiêng không cao, nhưng do chịu ảnh hưởng lớn của hoạt động kiến tạo, biến đổi địa chất nhiều năm nên địa hình chủ yếu là đất vàn thấp, vàn và vàn cao, tạo điều kiện phát triển ngành nông nghiệp.

Địa chất phục vụ các công trình đã xây dựng của xã Quang Trung được xác định có nền đất ổn định, thuận lợi cho xây dựng các công trình kiến trúc cao tầng và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác.

* Thời tiết khí hậu xã Quang Trung: 

Có các đặc trưng của vùng khí hậu đồng bằng Thanh Hoá. Chia ra làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa kéo dài 6 tháng bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Quang Trung là nơi có lượng mưa ổn định; Phân bố và cường độ mưa là 136,6 ngày. Lượng mưa thường tập trung vào tháng 5 đến tháng 10 (chiếm 85% lượng mưa cả năm). Mùa khô hanh từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau lượng mưa chỉ chiếm 15% cả năm.

Độ ẩm không khí trung bình trong năm là 85%; tháng có ẩm độ TB cao nhất là tháng 3 (90%) và tháng 7 có ẩm độ TB thấp nhất (81%). Đặc biệt vào những tháng có gió Tây Nam khô nóng (tháng 4-7), độ ẩm không khí tối thấp tuyệt đối xuống rất thấp (62% tại tháng 6; 7); Đồng thời trong thời gian gió Tây Nam phát triển mạnh lượng bốc hơi nước rất nhanh (89,7-104,3 mm vào tháng 5; 6; 7). Đây là yếu tố cực đoan đối với  cây trồng, vật nuôi của vùng quy hoạch; trong quá trình sản xuất nông nghiệp cần quan tâm đến thời điểm này làm cơ sở để xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Xã Quang Trung thuộc vùng đồng bằng tỉnh Thanh Hoá, hàng năm từ tháng 5 - 10 phải hứng chịu 4 – 5 cơn bão, với sức gió có khi lên tới cấp 11; 12 gây nên sự tàn phá nặng nề cho của cải vật chất, con người. Điển hình là cơn bão số 6 tháng 9 năm 1980, cơn bão số 2 ngày 5 tháng 7 năm 1981, gần đây cơn bão số 6; 7 năm 2005 gây thiệt hại lớn cho người dân trong vùng lập quy hoạch.

Nhìn chung khí hậu, thời tiết phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển cây trồng đặc biệt là các cây lương thực. Tuy nhiên hàng năm những đợi rét đậm, nắng nóng kéo dài gây thiệt hại lớn về hoa màu, ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng phát triển của cây trồng và đời sống sinh hoạt cũng như các hoạt động khác. Mặt khác những đợt gió Tây Nam khô nóng sớm ảnh hướng lớn đến khả năng thụ phấn của lúa Chiêm Xuân, làm giảm năng suất cây trồng, vật nuôi.

Tuy có khó khăn nhưng nhìn chung khí hậu và thời tiết của xã Quang Trung tương đối thuận lợi. Đặc biệt do lượng mưa phân bố đều trong năm, tập trung chủ yếu vào các tháng mùa hè - thu (tháng 5 - 10), đây cũng là thời vụ chính trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

 
2. Tổ chức hành chính:

Xã gồm có 6 thôn, xóm là đồng bằng. Dân cư: Nông dân 3.620 người tỷ lệ 74,7% so với dân số, công nhân viên chức 315 người tỷ lệ 6,5% so với dân số, tiểu thương 210 người tỷ lệ 4,3% so với dân số, học sinh 695 cháu tỷ lệ 14% so với dân số.

- Dân tộc: Kinh có 4.832 người chiếm tỷ lệ 99,84% so với dân số, các dân tộc khác số lượng 8 người chiếm tỷ lệ 0,16% so với dân số.

- Tôn giáo: Có 39 hộ với 156 người tỷ lệ 3,2% so với dân số.

- Phật giáo có: 3.000 phật tử, tỷ lệ: 61,98% so với dân số.

Giáo dân và các tổ chức tôn giáo luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương./.